2013/05/30

RELICSEED uzstāsies Rīgā un Preiļos / RELICSEED выступит в Риге и Прейли / RELICSEED will perform in Riga and Preili


Turpinot veiksmīgo ārzemju koncerttūri, RELICSEED uzstāsies arī Rīgā un Preiļos

Šā gada 13. jūnijā koncerttūres ietvaros klubā Melnā piektdiena uzstāsies Latvijas metāla mūzikas apvienība RELICSEED, savukārt 15. jūnijā grupas koncerts notiks Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrā (PAKAC).


Latvijas thrash metal grupas RELICSEED Rīgas koncerts ir iecerēts kā ievads grupas ilgi lolotā otrā studijas albuma prezentācijai, kas plānota 2013. gada nogalē. „Šajā ierakstā esam ieguldījuši ārkārtīgi daudz visu mums pieejamo resursu, esam guvuši neatsveramu, unikālu darba un radošo pieredzi. Paši vairs nevaram sagaidīt rezultātu, taču šis, šķiet, būs piemērots gadījums, kad lieku reizi pārliecināties par „kas ilgi nāk, tas labi nāk” atbilstību patiesībai,” komentē mūziķi. Albums tika ierakstīts ASV, Kalifornijā, studijā Tranzformer Studios sadarbībā ar skaņu inženieri Braienu Karlstromu, kas strādājis ar leģendārajiem THE OFFSPRING un QUEEN, bet šī gada 27. janvārī mira no sirdslēkmes, nu jau pats kļūdams par leģendu. RELICSEED bija viena no pēdējām grupām, ar kuru inženieris strādāja un ierakstu nepabeidza. Albuma miksēšanu mūziķi uzņēmušies paši, savukārt ieraksts tiks pabeigts studijā Maor Appelbaum Mastering: sounds with Impact.

Rīgas koncerts ieplānots kopā ar samērā jauno apvienību Legacy ID un Faithful in Misfortune piedalīšanos, kā arī koncertā būs dzirdama grupa Pūķa gars. „Ar draugiem vienmēr gribas un ir patīkami uzspēlēt, taču šoreiz vēlējāmies paplašināt koncerta muzikāli stilistisko robežu,” komentē RELICSEED bundzinieks Andrejs Upmacis.

RELICSEED koncerts Preiļos notiks ar Pūķa gara un vietējo Green Novice dalību. „Ņemot vērā, ka PAKAC ir visai maza vieta, domāju, būs diezgan intīma un saliedēta atmosfēra, kas ir šāda izmēra klubu burvība,” piebilst grupas dziedātājs un ģitārists Edgars Rakovskis.

Grupa arī turpina savu ārzemju koncerttūri. Maija vidū RELICSEED devās tūrē pa Angliju, kur uzstājās kopā ne tikai ar saviem ārvalstu kolēģiem Lord Bishop Rocks un My Restless 45, bet arī pašmāju apvienību Burned in Blizzard. Neskatoties uz kopā nobrauktajiem gandrīz 7000 km, abas grupas ir apmierinātas ar paveikto un cer sadarboties arī turpmāk. „Visas tūrē pavadītās dienas pagāja ļoti pozitīvā gaisotnē. Daudz jauna iemācījāmies no RELICSEED dalībniekiem. Viņi ir iedvesmojošas personības ar lielisku humora izjūtu, pretimnākošu attieksmi un augstu atbildības sajūtu pret darbu,” komentē Burned in Blizzard pārstāvis Kārlis Kalvišs. RELICSEED ģitārists Kārlis Šteinmanis papildina: „Viss noritēja labāk, nekā varējām iedomāties – bez mums tik ierastajiem starpgadījumiem ar automobili, policiju vai jebko citu, ko esam pieredzējuši līdz šim. Visi ir apmierināti un gatavi nākamajai tūrei!” Vēl maijā grupa pirmo reizi ir uzstājusies Krievijā, viesojusies Valmieras klubā Chill Inn un Liepājas Fontaine Palace.

Koncerta biļetes iepriekšpārdošanā par 3 un 5 latiem iespējams iegādāties šeit: https://www.ticketshop.lv/site/events/view/322. Koncerta dienā biļetes būs pieejamas tikai kluba Melnā piektdiena kasē par 7 latiem. Koncerta video pieteikums: http://www.youtube.com/watch?v=5keUet3IgVs&feature=youtu.be

Par RELICSEED
Kopš dibināšanas 2004. gadā Latvijas thrash metal apvienība RELICSEED ir spēlējusi Latvijas lielākajos alternatīvās mūzikas klubos un festivālos. Pirmais grupas albums „60 minūtes sapņa” tika nominēts „Latvijas metāla gada balvai 2010”. Grupai ir līgums ar ASV un Vācijas ierakstu un koncertu organizēšanas kompāniju DIRTY EARTH RECORDS. RELICSEED aktīvi koncertē Eiropā un ASV.

Papildu informācija

----


Продолжая успешное заграничное турне, RELICSEED выступит также в Риге и Прейли


13 июня этого года в рамках своего концертного тура в клубе Melnā piektdiena выступит латвийское объединение тяжелой музыки RELICSEED. 15 же июня концерт группы пройдет в Центре поддержки альтернативной культуры Прейли (PAKAC).

Рижский концерт латвийской трэш-метал группы RELICSEED станет предвестником запланированной на конец года презентации долгожданного второго студийного альбома группы. «В этот альбом мы вложили невероятно много доступных нам ресурсов, при этом получили неоценимый и уникальный рабочий и творческий опыт. Уже сами с нетерпением ждем результата, но похоже, что это будет тот случай, когда мы сможем убедиться в правоте народной мудрости о том, что все хорошее приходит с ожиданием», - отмечают музыканты. Альбом был записан в США, Калифорнии, в студии Tranzformer Studios под руководством звукоинженера Брайана Карлстрома, который ранее работал с легендарными THE OFFSPRING и QUEEN, а 27 января этого года ушел из жизни в результате сердечного приступа, таким образом сам стал легендой. RELICSEED оказалась одной из последних групп, с которыми работал инженер, но не успел закончить запись. Микширование альбома музыканты взяли на себя, а запись будет закончена в студии Maor Appelbaum Mastering: sounds with Impact.

Рижский концерт запланирован с участием сравнительно новых объединений Legacy ID и Faithful in Misfortune, кроме того в ходе концерта выступит и группа Pūķa gars. «С друзьями всегда хочется и приятно играть, но в этот раз хотим расширить музыкально-стилистические рамки концерта,» - комментирует барабанщик RELICSEED Андрейс Упмацис.

Концерт RELICSEED в Прейли состоится с участием Pūķa gars и местной Green Novice. «Учитывая, что в Центре поддержки альтернативной культуры Прейли сравнительно мало места, думаю, будет достаточно интимная и дружеская атмосфера, что всегда является премуществом клубов подобного размера,» - отмечает вокалист и гитарист группы Эдгарс Раковскис.

Группа также продолжает свой заграничный концертный тур. В середине мая RELICSEED отправилась в тур по Англии, где выступала не только со своими заграничными коллегами Lord Bishop Rocks и My Restless 45, но и с латвийским объединением Burned in Blizzard. Несмотря на преодаленное расстояние в 7000 км, обе группы удовлетворены проделанным и надеятся на продолжение сотрудничества. «Все проведенные в туре дни прошли в очень положительной атмосфере. Мы многому научились у RELICSEED. Это вдохновляющие личности с отличным чувством юмора, открытые и с сильно развитым чувством ответственности по отношению к работе,» - комментирует представитель Burned in Blizzard Карлис Калвишс. Гитарист  RELICSEED Карлис Штейнманис дополняет: «Все проходило лучше, чем мы могли себе представить – без недоразумений с автомобилем или полицией, а также других приключений, ставших уже привычными для нас. Все довольны и готовы к следующему туру!» Также в мае группа впервые выступила в России, гостила в валмиерском клубе Chill Inn и лиепайском Fontaine Palace.

Билеты на концерт в предварительной продаже за 3 и 5 латов можно приобрести здесь: https://www.ticketshop.lv/site/events/view/322. В день концерта билеты будут доступны только в кассе клуба Melnā piektdiena по цене 7 латов. Видео-анонс концерта: http://www.youtube.com/watch?v=5keUet3IgVs&feature=youtu.be

О группе RELICSEED:

Основанное в 2004 году латвийское трэш-метал объединение RELICSEED за время своего существования приняло участие в крупнейших латвийских фестивалях, а также выступало в крупнейших клубах альтернативной музыки. Дебютный альбом группы „60 minūtes sapņa” стал номинантом „Latvijas metāla gada balva 2010”. У группы контракт с немецко-американской звукозаписывающей и концертной компанией DIRTY EARTH RECORDS. Группа RELICSEED активно гастролирует по Европе и США.

Дополнительная информация
http://facebook.com/relicseed  

----

Following the successful international concert tour, RELICSEED will be performing in Riga and Preiļi


In the framework of the concert tour the Latvian metal music band RELICSEED will be performing in the club Black Friday on June 13, while in Preiļi the concert will take place on June 15 in Alternative Culture Center (PAKAC).

The concert of Latvian thrash metal group RELICSEED in Riga is designed as an introduction to the presentation of the group’s second long-expected studio album, which is scheduled for the end of 2013. “We have put all of our available resources into this record, we have gained invaluable unique work and creative experience. We can no longer wait for the result, but this appears to be the suitable case when we can once again make sure that “what is coming for a long time, is coming in the right way” is true”, say the musicians. The album was recorded in the United States, California, in the studio Tranzformer Studios, in collaboration with the sound engineer Bryan Carlstrom, who has been working with the legendary THE OFFSPRING and QUEEN, but on January, 27 died of a heart attack, becoming a legend by himself. RELICSEED was one of the last groups, which was working with the engineer, but he did not finish the record. Album mixing is being performed by the musicians themselves, but the record will be completed in the studio Maor Appelbaum Mastering: Sounds with Impact.

Riga concert is planned together with a relatively new association Legacy ID and Faithful in Misfortune, as well as the group Pūķa gars. “It is always a pleasure to play something with friends, but this time we want to expand the musical stylistic boundaries”, says RELICSEED drummer Andrejs Upmacis.

RELICSEED concert in Preiļi will take place with the participation of Puķa gars and the local Green Novice. “Considering PAKAC is quite a small place, I think that the atmosphere will be quite intimate and united, which is a charm of the clubs of such size,” says the singer and guitarist Edgar Rakovskis.

The group continues its international concert tour. In the middle of May RELICSEED started its tour in England, where it was performing not only with its foreign colleagues Lord Bishop Rocks and My Restless 45, but also the Latvian band Burned in Blizzard. Despite the total travelled nearly 7,000 km, both groups are satisfied with the results and hope to work together in the future. “All days of the tour went in a very positive atmosphere. We learned a lot from RELICSEED members. They are inspiring personalities with a great sense of humour, encouraging attitude and high sense of responsibility towards the work” says the representative of Burned in Blizzard Karlis Kalvišs. RELICSEED guitarist Karl Šteinmanis added: “Everything went better than we could have imagined - without us for usual incidents with the car, the police or anything, what we have seen so far. Everyone is happy and ready for the next tour!” The group has for the first time performed in Russia in May, visited the club Chill Inn in Valmiera and Liepaja Fontaine Palace.

Tickets in advance for 3 and 5 LVL can be purchased here: https://www.ticketshop.lv/site/events/view/322. In the day of concert the tickets will be available only in Black Friday Club for 7 LVL. The concert video application: http://www.youtube.com/watch?v=5keUet3IgVs&feature=youtu.be

About RELICSEED
Since the foundation in 2004 the Latvian trash metal band RELICSEED has been playing in the major Latvian alternative music clubs and festivals. The first album “60 minutes of a dream” has been nominated for “Latvian Metal Year Award 2010”. The Group has a contract with the United States and Germany recording and concert organizing company DIRTY EARTH RECORDS. RELICSEED is actively performing in Europe and the United States.

Additional information
http://facebook.com/relicseed